Jag har inte facebook

Jag dricker inte alkohol, jag har medvetet valt bort att skaffa barn och jag har inte facebook. Det här är tre saker som jag ganska ofta behöver förklara och försvara inför andra människor eftersom det ganska kraftigt avviker från normen. Ibland orkar jag inte argumentera och snor ihop några korta argument för att döda diskussionen,(…)