Comeback för ”Lyft en sten”

Under sommaren 2013 startade jag en blogg som jag döpte till Lyft en sten. Namnet syftade på två saker: dels att det är enkelt att träna, om du behöver redskap så finns de garanterat lite varsomhelst i din omgivning och dels att du med korta pass och rätt val av övningar stillar det dåliga samvetet(…)