Bergsloppet med stort B -del 3

Den uppmärksamma läsaren har kanske noterat att jag ännu inte nämnt ett ord om vädret under själva loppet i berättelsen. Jag vet inte vad för väder du som läsare föreställt dig att vi sprang i men det var faktiskt för det mesta riktigt fint. Ibland låg dim- eller molnslöjor över höjderna men det kom faktiskt(…)