Ett slags intervaller

Intervall i klassisk mening, att medvetet ändra fart under passets gång, är det inte tal om här. Snarare att lägga in intervall av löpning under en hel dag på träningsschemat. Ett upplägg som i vissa ultralöpar-kretsar blivit ganska populärt på sistone. Ur ett konditionsträningsperspektiv kan det tyckas korkat och det är det också. Kroppen behöver(…)